Stredné Sloven. KAŠTIEL - KUNERAD

.: info@travel-to-zilina.biz :.

ŽILINA

» späť na žilinu«  » späť na KAŠTIELE« STREDNÉ SLOVENSKO - KRAJ ŽILINSKÝ (okr. ŽILINA)
KUNERAD

        »FOTOGALERKA«

Obec na juhových. okraji Rajeckej doliny, na úpätí Lúčanskej Fatry, 5 km na juhovýchod od Rajeckých Teplíc a 20 km na juh od Žiliny.
Obec pod názvom Hunyarad sa spomína pomerne neskoro, až 1490.

KAŠTIEĽ 

Charakteristika:

          Historizujúco-secesný kaštieľ pri spoji Kuneradskej a Svitačovej doliny, 2 km na 
          juhovýchod od obce.

História:

 

          Tunajší poľovnícky kaštieľ postavili 1916 pôvodne pre grófa Ballestrema. 
          Počas SNP v kaštieli sidlil štáb druhej part. brigády M. R. Štefánika. 
          Nemeckí fašisti 25. sept. 1944 kaštieľ vypálili. 
          Renovovali ho 1974.

Exteriér:

          Na vysokom sokli je prízemná murovaná budova so zdôrazenou poschodovou časťou. 
          Prístupná je reprezentačným predsunutým schodišťom. Na nárožiach sú oblé vežičky. 
          Sedlové strechy členia vikiere.

Interiér:

          Moderné priestory majú rovné stropy.

Súč. vynžitie:

          V objekte je liečebný ústav.

Prístup:

          ŽSR Rajecké Teplice 8 km, SAD. Z obce prístup ku kaštieľu buď SAD 
          (niekt. spoje premávajú až ku kaštieľu, miestne zvanému Kuneradský zámok), 
          alebo pešo po žltej značke - 1 h.

Okolie:

          Rajecké Teplice - termálny bazén, sieť osobitne značkovaných kúpeľných chodníkov. 
          Túry smerujú do dolín Lúčanskej Fatry, prípadne až na hl. hrebeň: 
     Svitačovou dolinou  na Veterné 1 440 m - od kaštieľa žltou zn. 2 h, namáhavé; 
     Svitačovou dol. na Hornú lúku 1 302 m - od kaštieľa zelen. zn. 2 1/2 h, orient.nároč,namáh; 
     do sedla Maríková 1041 m - od kaštieľa modrou zn. 2 h, pohodln. orient. náročné;    
     Stránskou dol. na Veľkú lúk 1 476 m, najvyšší vrch Lúčanskej Fatry - z obce modrou zn. 4 h

:: best links :: cestovanie po SLOVENSKU :: my-bookmarks::