STREDNÉ SLOVENSKO - KRAJ ŽILINSKÝ
TURČIANSKE TEPLICE

»FOTOGALÉRIA«

 

 

 

 

 

 Okres leží v južnej časti regiónu Turiec na juhu kraja, má plochu 393 km2. Jadro okresu tvorí časť Turčianskej kotliny s riekou Turiec, obopnutej pohoriami Veľkej a Malej Fatry, Žiaru a Kremnických vrchov. Najvyšší vrch je Flochová (1318 m n. m.).
Turčianske Teplice boli sídlom okresu v rámci Turčianskej stolice od r. 1886 do r. 1923. Okres jestvoval ešte v r. 1949 – 1960 a opäť vznikol v júli 1996. Roku 1950 tu žilo 17 850 obyvateľov. Najstaršia písomná zmienka je o Slovenskom Pravne – z r. 1113.
K 31. 12. 1996 mal okres 16 832 obyvateľov, 25 obcí a 1 mesto. Najviac obyvateľov má okresné mesto – 7231, všetky ostatné obce ich majú menej ako 2000, najmenej (51) žije v Kaľamenovej.  Je tu 12 základných škôl, 4 stredné a 2 špeciálne školy.
Strediskami cestovného ruchu sú lyžiarske centrá v Čremošnom, Turčeku, Hornej Štubni, v letných mesiacoch termálne kúpalisko v Turčianskych Tepliciach a kúpalisko v Mošovciach, ale i samotné kúpele v okresnom meste, ktoré majú 483 postelí. Celková kapacita ubytovania v 19 zariadeniach je 790 postelí. Zaujímavé sú turistické trasy vo Veľkej Fatre v smere na Krížnu, ako aj v Malej Fatre. Do okresu zasahuje Chránená krajinná oblasť Veľká Fatra, národné prírodné rezervácie Skalná, Turiec, Vyšehrad, Rakšianske rašeliniská, sú tu Mošovské aleje a Žarnovica. Kultúrnymi pamiatkami sú kaštiele v Mošovciach, Diviakoch, Slovenskom Pravne, ale i r. k. kostoly v Turčianskych Tepliciach, Háji a Jazernici.
Turčianske Teplice ako obec Thopolch sa spomínajú v r. 1351, avšak alkalicko-zemité pramene v jej chotári už r. 1281. Vďaka nim vznikli i kúpele prvý raz doložené v r. 1402 ako Turčianske, neskôr Štubnianske kúpele. V r. 1412 sa tu liečil kráľ Žigmund a v 16. a 17. storočí ich navštevovala i vysoká uhorská šľachta. Kúpele a obec patrili spočiatku rodine Hajských, od 16. storočia mestu Kremnica. V kúpeľoch ako jediných na Slovensku sa liečia choroby obličiek, močových ciest a reumatické zápalové choroby. Najstaršia kúpeľná budova má základy zo 16. storočia, novšie budovy postavili až koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Obec nemala väčší počet obyvateľov a jej rozvoj nastal až po r. 1945, keď tu boli vybudované drevárske závody, Prefa, Geologický prieskum, opravovne ČSAD a iné. Od r. 1910 tu pôsobil učiteľský ústav, ktorý sa zmenil na pedagogickú školu pre učiteľky materských škôl (v súčasnosti pedagogická a sociálna akadémia).

 

 

 

 

 

 

         Počet obyvateľov: 16 832
         Rozloha: 
393 km2
         Mestský úrad: 
         Telefón: